Eerste hulp bij iPadproblemen

Af en toe kregen we deze maand een leerling op bezoek met een probleempje met de iPad. Hier een klein overzicht van de meest voorkomende euvels en hun eventuele oplossing

De twee meest voorkomende problemen hebben te maken met een slechte verbinding met wifi-netwerk (helaas, blijkbaar een probleem met de accesspoints: ze verliezen soms hun connectie / er is contact met de leverancier)

terug

Geen wifi-verbinding met atheneum intern

Mogelijke oplossing: wifi aan en uitzetten. Eventueel verbinden met wifi atheneum hotspot en dan terug proberen te verbinden met wifi atheneum intern.

Wel wifi, maar problemen met internet

Leerling lijkt verbinding te hebben met wifi maar lijkt niet op het internet te kunnen: Leerling kan wifi-verbinding afsluiten en dan weer verbinding maken met wifi-netwerk.

(helaas lukt dit niet altijd, soms kan het helpen eventueel dichter bij een accespoint – de witte bakjes boven de klasdeur in sommige klaslokalen – te gaan of zich te verplaatsen naar ander accespoint…niet echt een oplossing)

Toetsenbord geblokkeerd.

Soms probeert een leerling te typen met het toetsenbord en lukt het niet.

Mogelijke oplossing:

  • Als de leerling probeert te typen terwijl hij het toetsenbord schuin onder zijn toetsenbord houdt, is de oplossing gewoon de iPad rechtzetten en proberen te typen. (Het toetsenbord wordt uitgeschakeld als het zich achter het scherm bevindt)
  • Meest voorkomende oplossing: leerling schakelt iPad uit om even later de iPad weer in te schakelen. Meestal volstaat deze oplossing…maar als de leerling bv. online een toets invult , verliest hij alle gegevens die hij al heeft ingevuld.
  • (liefst niet) De iPad wordt uit de toetsenbordcase gehaald om daarna weer in de toetsenbordcase te plaatsen. Bij deze actie verliest de leerling normaal geen gegevens…maar dit kan bij te ruwe behandeling leiden tot beschadiging…is af te raden om dit leerlingen te laten doen

De Smartschool-app opent met een wit scherm

Waarschijnlijke oorzaak: Er is geen internetverbinding.

Kijk na of er een wifi-verbinding is. Lijkt er een wifi-verbinding dan zou het toch kunnen dat er geen internetverbinding is. Zet daarom eens de wifi-verbinding uit om het daarna weer aan te zetten. (eventueel kan de leerling proberen zijn iPad te verbinden met wifi hotspot)

Programma loopt vast op de iPad

  • Als iPad goed lijkt te werken (andere programma’s kunnen opgestart worden of er kan bv. nog gesurft worden), best het trage programma afsluiten.
    Dit doe je door tweemaal kort na elkaar op de thuisknop/Touch ID-sensor te drukken . Alle geopende programma’s worden dan zichtbaar. Een programma kan afgesloten worden door met je vinger op het programma te drukken en dan het programma naar boven weg te schuiven.

  • Als de iPad blokkeert, is de oplossing de iPad uitschakelen.
  • Als de iPad niet kan uitgeschakeld wordt, best contact opnemen met iPadloket.: Als er nog een wifi-verbinding is kan men de iPad heropstarten op afstand. Als er geen wifi-verbinding meer is zal heel het toestel gereset moeten worden en zal de leerling de procedure voor de eerste opstart grotendeels opnieuw moeten doorlopen.

Programma loopt traag

Best het programma eens afsluiten en opnieuw opstarten.
Helpt dit niet kunnen ook andere programma’s afgesloten worden of kan de iPad uitgezet worden en weer herstart.

Helpt dit ook niet (maar voorlopig niet zo waarschijnlijk) kan best eens nagegaan worden of er niet teveel grote bestanden (vb. filmbestanden) bewaard worden op de iPad. Indien zo, ze plaatsen in de iCloud of op OneDrive en dan verwijderen.

De iPad loopt vast

Als de iPad helemaal blokkeert, best de iPad uitschakelen.


Als de iPad niet kan uitgeschakeld worden, best contact opnemen met iPadloket:

  • Als er nog een wifi-verbinding is kan men de iPad heropstarten op afstand
  • Als er geen wifi-verbinding meer is zal heel het toestel gereset moeten worden en zal de leerling de procedure voor de eerste opstart grotendeels opnieuw moeten doorlopen.
.

Leerling kan niet meer inloggen op zijn iPad

Als de leerling helemaal niet meer weet welke code hij heeft ingegeven, is er maar één oplossing: het iPadloket die de toegangscode opheft.

Bij het ingeven van de toegangscode hebben veel leerlingen zich vergist. Ze denken dat ze cijfers hebben aangeklikt toen ze de toegangscodes ingaven via het toetsenbord. Ze vergaten echter op de knop voor hoofdletters te drukken of dachten verkeerdelijk dat ze na het indrukken van Caps lock-toets cijfers ingaven.
Veelal lukt het dan nog de toegangscode in te geven met het toetsenbord, maar als men werkt op het toetsenbord dat op het scherm verschijnt, loopt het vaak mis.

Mogelijke oplossing leerling typt toegangscode in via toetsenbord.

Om dit euvel in de toekomst te vermijden kan je vragen dat de leerlingen in de instellingen van de iPad zijn toegangsode aanpast. Best kiest de leerling dan een cijfercode.

interessante links uit handleiding:
Ipad uitschakelen
Verbinding maken met wifi