FAQ

veelvuldige gestelde vragen

Ouders

Hoe kan je als ouder meewerken aan ons ict-beleid

iPad+

Het gekozen toestel + toetsenbordhoes + pen

Wifi

Welke verbindingen...

iPadloket

Waar,wanner...

Afspraken

het iPad-reglement

Smart-
school

Het digitaal schoolplatform

Ict-
Team

Het is er voor jou

TIPS

Tips & tricks iPad

EHBI

Eerste hulp bij iPadproblemen

MS Office

school softwarepakket

Cyber-
pesten

Internet een zege maar ook een gevaar

Sociale media

Het beleid op school

ICT doelen

Wat willen we leerlingen aanleren

Digisprong

Een woordje uitleg.

Privacy

Avg/Gdpr... en het atheneum

Google

Google Workspace for Education

Even wennen

Ipad voor Windows-gebruikers

Ipad. Het gekozen toestel

terug

De leerlingen van 1,2 en 3 ontvangen in het schooljaar 2022-2023 een iPad versie 2021 , met een toetsenbordcase en een digitale pen.

De iPad

De toetsenbordcase Logitech Rugged Combo 3

De digitale pen: Logitech Crayon

Wifi

terug

Op onze school is er overal draadloos netwerk. Er zijn twee wifi-netwerken: "Atheneum - intern" en "Atheneum - hotsport"
Voor het wifi-netwerk wordt gebruik gemaakt van een wachtwoord, het hotspot-netwerk kan door iedereen gebruikt worden.

Leerlingen Leerkrachten, stagiairs en andere personeelsleden Voor permanente toegang met je smartphone en eigen laptop en toegang tot meer diensten (o.a. Airplay): neem contact op met de ict-coordinator.

Secretariaatsmedewerkers en directie gebruiken een apart wifi-netwerk

Gasten en bezoekers

Kunnen gebruik maken van het netwerk "Atheneum-hotspot".

Afspraken

Als je gebruikt maakt van internet via van het netwerk van de school, mag dat de kwaliteit van het draadloze netwerk niet in gevaar brengen. Uiteraad mag je geen schade aan personen of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is natuurlijk verboden.

Het draadloos netwerk "Atheneum - intern" heeft voorrang op het netwerk "Atheneum-hotspot". Indien aangewezen, zal de snelheid van het netwerk "Atheneum-hotspot" verlaagd worden of zal dit netwerk zelfs helemaal uitgeschakeld worden.

Je mag niet proberen met een eigen toestel in te loggen op "Atheneum-intern" (tenzij na toelating van het ict-team)

IPadloket

terug

Waar?

Het IPadloket bevindt zich op campus Graanmarkt op het eerste verdieping, naast lokaal 114b. Neem je de hoofdtrap dan kom je er zo op uit

Wanneer?

Je kan op elke lesdag terecht aan het iPadloket

Probeer op tijd te komen en niet net voor de lessen gaan beginnen.

Na afspraak kanet iPadloket ook op andere momenten open zijn

Waarvoor?

Je brengt een bezoek aan het iPadloket als:

Contact?

Je kan het iPadloket contacteren via:

IPadreglement

terug

De school stelt in het schooljaar 2022-2023 een iPad ter beschikking van elke leerling van het eerste, tweede en derde jaar.
Dit toestel is bedoeld als een didactisch hulpmiddel. Om alles praktisch in goede banen te leiden, is er een specifiek "iPadreglement" opgesteld.

Dit reglement is onderdeel van het schoolreglement en kan je op de schoolwebsite bekijken.

Het iPadreglement

Smartschool

terug

Onze school maakt gebruik van het digitaal schoolplatform 'smartschool'. Je kan ons schoolplatform bereiken door te surfen naar atheneumaalst.smartschool.be
Er is ook een handige gratis te verkrijgen smartschool-app . Deze app bevat de meeste functionaliteiten van de website

Via smartschool kunnen berichten gestuurd worden naar de leden van het platform, kunnen vakken aangemaakt worden waar leerlingen documenten terugvinden, kunnen leerlingen taken indienen... Naast deze basismodules (berichten, vakken, afwezigheden,...) gebruiken we ook nog enkele extra modules

 • Resultaten: Zowel de punten als de rapporten zijn na verschijnen online raadpleegbaar zowel voor de leerlingen als de ouders.
  Elke ouder kan ook een uitprint vragen van de cijfers van zijn/haar kind.
 • Schoolagenda: bevat lesonderwerpen en taken en toetsen.De schoolagenda is raadpleegbaar voor leerlingen en ouders.
 • Oudercontact: voor online reservaties maken voor de oudercontacten. Ouders kunnen enkel reserveren voor de in de agenda vastgelegde ouderavonden.
  Reserveren kan maar vanaf een bepaald tijdstip. Via een bericht in smartschool en info op de schoolwebsite worden ouders hiervan verwittigd.
  Indien reserveren via smartschool niet lukt, kan een ouder steeds telefonisch of via mail contact opnemen met het secretariaat

Leerlingen
Alle nieuwe leerlingen krijgen binnen de week hun inloggegevens. Nieuwe leerlingen krijgen indien nodig een korte introducte in het platform

Ouders/voogd(en)
Er worden co-accounts aangemaakt voor de ouders. Via deze co-accounts kunnen de ouders inloggen op het smartschoolplatform en kan men beter zijn/haar kind begeleiden.
Ouders melden aan met de gebruikersnaam van de leerling.
Als ouder krijgt men van de school een start-wachtwoord waarmee men de eerste keer inlogt. Dadelijk zal men dan een zelfgekozen wachtwoord moeten ingeven en bevestigen.
Smartschool vraagt elke ouder een e-mailadres in te geven en een bevestigingsmail te sturen naar dit adres. Open best die mail en klik door naar smartschool. Daarna is je e-maialdres bevestigd en kan indien nodig een nieuw wachtwoord aangevraagd worden voor dit e-mailadres.
In het begin van het schooljaar (op infoavond ouders nieuwe leerlingen en op eerste ouderavond) wordt indien gevraagd de werking van smartschool gedemonstreerd.
De school heeft graag dat minstens een ouder per leerling via smartschool het schoolgebeuren opvolgt.

Anderen
Voor anderen (grootouders, externe begeleiders...) kan een co-account aangemaakt worden mits instemming van de ouders/voogd of de meerderjarige leerling. Men neemt daarvoor best contact op met het leerlingensecretariaat of de leerlingenbegeleiding.

Vragen?

Als je vragen hebt over smartschool, kan je steeds in smartschool de beheerder contacteren via een bericht (gericht naar 'smartchool beheerder') of kan je een e-mail verzenden naar "smartschool@atheneumaalst.be"
Op dit moment wordt het beheer van het smartschoolplatform van de school waargenomen door Bart Strickx

Extra info

 • Als ouder nieuw wachtwoord aanvragen.
 • Als ouder bevestigingsmail sturen en bevestigen.
 • Als ouder reserveren voor de ouderavond.
 • Als ouder meldingen instellen
 • Als ouder de smartschoool app

ICT-team

terug

Om het gebruik van internet en de nieuwe communicatietechnologieen in goede banen te leiden heeft het Go! Atheneum een vast ict-team met volgende leden:

 • Dries De Geeter: technisch ict-coordinator
 • Bart Van de Meerssche: technische ict-coordinator
 • Dries Uyttenhove: pedagogische ict-coordinator: specialist van Apple-omgeving, verantwoordelijke iPad-project
 • Bart Strickx: pedagogische ict-coordinator, smartschoolbeheerder, websitebeheerder en verantwoordelijke digisprong-project

Het ict-team wordt aangevuld door een schoolwerkgroep 'Digisprong' en een aantal leerkrachten uit verschillende vakgroepen die een voortrekker willen zijn op het ict-domein.

Vragen?

Het ict-team kan je contacteren via een bericht in smartschool naar Bart Strickx of Dries Uyttenhove of via mail naar 'smartschool@atheneumaalst.be'.
Voor specifieke vragen rond ipads, stuur je een bericht naar 'ipad@atheneumaalst.be'
Je kan eventueel ook contact opnemen met het leerlingensecretariaat

MS-office schoolsoftware

terug

De school maakt gebruik van het Microsoft Office 365 pakket. Elke leerling en leerkracht krijgt een office-account bij het office-platform van onze school. Met deze account kan men inloggen op office.com en online gebruik maken van de verschillende Office-apps (o.a. Word, Powerpoint, Excel, Teams...). Je kan deze apps ook installeren op je eigen toestellen (zie verder)
De office-account wordt eveneens gebruikt om in te loggen op de schoolpc's en laptops en voor de eerste inlog op de iPad.
Ouders krijgen geen office-account zoals de leerlingen.

Op alle schooltoestellen (pc's, laptops en iPads) zijn de office-pakketten beschikbaar. Op het atheneum wordt OneDrive standaard gebruikt als online-opslag.

Elke leerling en leerkracht van het Go! Atheneum Aalst kan gratis een softwarepakket installeren op zijn pc. In dit pakket zit MS Office 364. Hoe je een of meerdere van deze softwarepakketten kan installeren, wordt uitgelegd in het stappenplan
Deze pakketten kan je gratis gebruiken zolang je leerling/leerkracht bent van onze school.

Vragen?

Vragen of problemen hieromtrent mag je stellen via smartschool aan de smartschoolbeheerder of via mail aan smartschool@atheneumaalst.be

Ict en ouders

terug

Ook de ouders worden betrokken in het ict-verhaal van de school. De school heeft graag dat minstens een van de ouders gebruik maakt van smartschool om het schoolgebeuren van zoonlief of dochter op te volgen
Voor ouders van leerlingen die van de school een iPad ter beschikking wordt gesteld, worden hier een aantal tips gegeven over hoe je het gebruik van de iPads kan controleren.

Smartschool en ouders

Wanneer een leerling start op het atheneum, ontvangen beide ouders in de loop van september een co-account. Via deze co-account kunnen de ouders inloggen op het smartschoolplatform (atheneumaalst.smartschool.be)

Ouders melden aan met de gebruikersnaam van de leerling. Aan elke ouder wordt een start-wachtwoord doorgegeven. Met dit wachtwoordt logt men de eerste keer in. Er wordt dan een nieuw wachtwoord gevraagd en een e-mailadres.

Belangrijks is dat dit e-mailadres voor elke ouder verschillend is en verschillend is van het e-mailadres van zoon/dochter.
Er wordt ten sterkste aangeraden naar het opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail te sturen en deze mail dan te openen en door te klikken. Daarna is je e-mailadres bevestigd en kan indien nodig een nieuw wachtwoord aangevraagd worden voor dit e-mailadres.
In het begin van het schooljaar (op de infoavond ouders nieuwe leerlingen en op de eerste ouderavond) wordt indien gevraagd de werking van smartschool gedemonstreerd.

Via smartschool kan je het schoolgebeuren volgen: je kan de schoolagenda inkijken, de opgegeven taken en toetsen zien en de resultaten van evaluaties bekijken.
Voor het reserveren van afspraken voor de ouderavond, wordt de module 'oudercontact' gebruikt. Deze module wordt enkele weken voor een toekomstig oudercontact actief.
Heel gebruiksvriendelijk is de gratis te verkrijgen smartschool-app, zeker een aanrader.

Voor anderen (grootouders, externe begeleiders...) kan ook een co-account aangemaakt worden mits instemming van de ouders/voogd of de meerderjarige leerling. Men neemt daarvoor best contact op met het leerlingensecretariaat of de leerlingenbegeleiding.

Ouders en iPad

In het schooljaar 2022-2023 ontleent het atheneum iPads aan de leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar. De school beheert een aantal instellingen op de iPads en installeert een reeks apps.
Daarnaast kan de leerling via een eigen Apple-id zelf apps installeren en de iPad helemaal inrichten naar eigen voorkeur. De iPad wordt dan een handig hulpmiddel bij het leren, maar kan ook : problemen scheppen: onverantwoord gebruik, te veel spelletjes en social media, enz :

Hieronder vind je enkele manieren om het gebruik van de iPad te controleren en aan banden te leggen.

Schermtijd iPad beheren

Op elke iPad zit de functie schermtijd: daarmee kan je tussen bepaalde uren apps toelaten of blokkeren, limieten opleggen in het gebruik van bepaalde apps, enz:
Een paar voorbeelden:

 • tussen 17 u. en 19 u. enkel "educatieve apps"
 • per dag niet meer dan twee uren social media apps
 • sommige sites als Smartschool en office.com altijd toestaan
 • enz :
Meer info over schermtijd lees je op deze pagina.

De iPad beheren met de parent app

Je kan als ouder ook de school-iPad van je zoon of dochter beheren vanop gelijk welke computer, tablet of smartphone via het app Jamf Parent.

 • Van op een iPhone of iPad kan je de Jamf Parent iOS App installeren.
 • Op gelijk welk ander toestel kan je surfen naar de Jamf Parent Web App.
Om als ouder aan te melden, heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig: die aanmeldgegevens worden in het begin van het schooljaar verstuurd naar het e-mailadres dat je invulde bij de co-account van je zoon of dochter. Wanneer een domeinnaam wordt gevraagd, vul je 'goata' in.
Meer info over het gebruik van de Parent app vind je in deze beknopte handleiding.

Academic Software/ MS Office

Elke leerling van het Go! Atheneum Aalst kan gratis een softwarepakket installeren op zijn pc. Het softwarepakket bevat ondermeer MS Office 365:

Je hoeft dus geen MS Office aan te kopen voor hardware die je kind gebruikt. De pc of laptop waarop deze software staat kan eventueel thuis ook door andere familieleden gebruikt worden, maar de software is wel gekoppeld aan zoon of dochter (als auteur zal steeds de naam staan van de leerling).

Hoe je een of meerdere van deze softwarepakketten kan installeren, wordt uitgelegd in het het stappenplan
Deze pakketten kan je gratis gebruiken op je toestellen zolang je kind ingeschreven is op onze school.

Als ouder krijg je geen office-account voor het schoolnetwerk, je kind wel.

Extra Info?

Het je vragen als ouder rond ict dan kan je steeds een bericht sturen via smartschool naar de beheerder van de school ('smartschool beheerder'). Je kan ook een e-mail sturen naar smartschool@atheneumaalst.be.
Specifieke vragen rond de iPad, kan je ook richten naar iPad@atheneumaalst.be

AVG/GDPR en privacy

terug

Achtergrondinfo

Smartschool en privacy https://www.smartschool.be/privacy/

Bookwidgets en privacy:https://www.bookwidgets.com/nl/privacy

Microsoft en privacy: https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement?culture=nl-nl&country=be

Diddit (uitgeverij Van Inn): https://www.vanin.be/nl/privacy/education

Polpo (uitgeverij Die Keure):https://www.polpo.be/legals/privacy

Uitgeverij Pelckmans: https://www.pelckmans.be/privacy

Info over de reglementering rond rond het gebruik van privacy gegevens vind je hier

Digisprong en het atheneum

terug

De Vlaamse regering wil de digitale achterstand van het Vlaamse onderwijs ombuigen naar een voorsprong. Dit project noemt ze Digisprong.

De eerste belangrijke pijler van de digisprong is het beschikbaar maken van toekomstgerichte en veilige ict-infrastructuur. Dit werd vertaald in een aantal actiepunten (zie visietekst)
 • Elke leerling van het secundair onderwijs voorzien via de scholen van een toestel
 • De leerkrachten voorzien van ict-materiaal
 • De ict-infrastructuur binnen de schoolmuren versterken.

Om dit te verwezenlijken, kreeg elke school een eenmalige financiele injectie.

Elke leerling zijn eigen device

Het atheneum heeft ervoor gekozen om voor elke leerling een device aan te kopen en deze gratis ter beschikking te stellen van de leerlingen.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 krijgen alle leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar een iPad met hoes en toetsenbord en crayon in bruikleen. Deze toestellen mogen de leerlingen gebruiken tijdens het schooljaar. Ze nemen de iPads mee naar huis (laden de iPad en de pen op) en brengen het de volgende dag mee naar school.
Er wordt geen financiele tegemoetkoming of waarborg gevraagd voor het toestel; Wel wordt een jaarlijkse bijdrage van ? 20 gevraagd voor de verzekering en voor de aangekochte apps die geinstalleerd worden op de iPad.
Leerlingen zullen wel moeten zorgen voor een hoofdtelefoon/oortjes

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal de school voor alle leerlingen, dus ook de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar van de school een toestel voorzien. In de loop van het schooljaar 2022-2023 wordt beslist welke toestellen de school voor het 4de, 5de en 6de jaar zal aankopen.

...en de leerkracht

De leerkrachten hadden al een aantal leerkrachtenpc's in de klaslokalen en de leraarkamers. Dit aantal werd uitgebreid op school.
Net zoals de leerlingen kreeg elke vaste leerkracht ook een iPad met hoes, toetsenbord en pen ter beschikking

versterking infrastructuur

De ict-infrastructuur werd/wordt klaargemaakt voor de toekomst:

 • het lan-netwerk werd vernieuwd (nieuwe server, nieuwe switchen, nieuwe kabels)
 • het wifi-netwerk werd vernieuwd en uitgebreid (nieuwe bekabeling, meer accespoints)
 • er werd een contract gesloten met een extra internetprovider met zeer snelle glasvezelverbinding

De andere pijlers van de digisprong

 • een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid (daarom werd op school het ict-team versterkt en aangevuld met een team digisprong)
 • ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen (nu sterk gericht naar versterken kennis van de iPads en zijn mogelijkheden)
 • een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld

Het vervolg?

Het ministerie geeft aan dat de financiele ondersteuning per definitie eeenmalig is. Vanuit Digisprong wordt wel voorzien in een vervolg van 11 miljoen per jaar voor alle niveaus vanaf 2023. (Het bedrag van de huidige Digisprong is ongeveer 375 miljoen. Dit geld komt uit de Vlaamse relance-pot, die bedoeld is voor eenmalige toekomstgerichte transitie-investeringen. De Vlaamse relance-pot wordt grotendeels gespijsd door Europese gelden.)

Extra

Meer achtergrondinfo vind je op de site van ministerie van onderwijs

Tips & tricks iPad

terug

Handleiding: https://support.apple.com/nl-be/guide/ipad/welcome/15.0/ipados

 • Hoe iPad best opladen?
 • Moeten app's afgesloten worden?
 • Heeft iPad shortcuts?
 • Hoe sluit je toestel aan met bluetooth
 • Hoe maak je eigen Apple-id
 • Hoe bepaal je het wifi-netwerk
 • Hoe laad je crayon op
 • Je iPad personaliseren (https://support.apple.com/nl-be/guide/ipad/ipadb8d847f4/15.0/ipados/15.0)

Eerste hulp bij iPadproblemen

terug

Veel info vind je terug op de apple-support site: https://support.apple.com/nl-nl

 • iPad wil niet opladen (https://support.apple.com/nl-nl/HT211203)
 • Programma's geraken vast
 • Toestel wil niet opstarten (https://support.apple.com/nl-nl/HT212017)
 • Ik ben mijn toegangscode kwijt(https://support.apple.com/nl-nl/HT211078)

Google for education

terug

Google biedt met Google Workspace for Education voor het onderwijs een pakket tools in de cloud aan. De tools en services bevatten berichten- en samenwerkingsapps, zoals Gmail, Google Drive, Google Agenda en Classroom.

Het educatief platform dat Google aanbiedt, wordt beperkt gebruikt op school.
Alle leerkrachten hebben een schoolaccount op deze omgeving. Als in de schoolcontext gebruik wordt gemaakt van Google spreadsheets of Google docs, wordt deze account gebruikt (een prive-account voldoet niet aan de GDPR/AVG)
De school beheert ook 15 chromebooks via dit platform

privacy

Google for education stond na de invoering van de Europese privacyregeling (AVG/GDPR) ter discussie in Nederland. Als antwoord daarop heeft Google zijn privacy-beleid aangepast. Google levert nu de kernservices (vb. google docs, google classroom) zonder reclame en hierbij wordt geen persoonlijke info verwerkt voor het aanmaken van advertentieprofielen

Deze garantie geeft Google niet voor de extra services (vb. google maps, youtube).( zie info op website Google)

Servicevoorwaarden van Google Workspace for Education

Nettiquette en (cyber)pesten

terug

Onze school wil een school zijn waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Daarom probeert de school te voorkomen dat leerlingen elkaar pesten via duidelijke afspraken en aandacht voor deze problematiek in de lessen.
Als pestgedrag voorkomt, wordt er opgetreden.

Een speciale vorm van pestgedrag is pesten via smartpone of via internet: cyberpesten of digitaal pesten. Doordat de verzender anoniem kan blijven, zijn digitale pesterijen vaak grover en kwetsender dan de traditionele vormen van pesten.

Afspraken

 • Op sociale media hanteer je, net als in de gewone omgang met anderen, respectvol taalgebruik.
 • Je meldt (online) pestgedrag steeds aan je leerkrachten of het zorgteam.
 • Je publiceert geen foto's, beeld- of geluidsopnames (bijvoorbeeld op sociale media) zonder dat je daar van de betrokken personen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebt gekregen (privacywet).
 • Het gebruik van gsm of andere media om anderen te pesten, kan niet. Anderen beledigen, ongepaste uitingen over anderen schrijven of hen op een of andere manier in diskrediet brengen via sociale media, kan absoluut niet. Dit kadert in onze schoolbrede aanpak van pesten.

Ga je niet respectvol om met anderen of houd je je niet aan deze afspraken, dan kan je, afhankelijk van je overtreding, gestraft en/of begeleid worden. Zo kan je bijvoorbeeld niet langer toegelaten worden tot het OLC, moet je schade vergoeden, kan er een begeleidingsgesprek plaatsvinden, etc.

Wegwijzer voor ouders

De school voert een actief beleid tegen cyberpesten en treedt op bij gevallen van pestgedrag (ondermeer via de no blame methode). Als je weet hebt van pestgedrag t.ov.v je kind, zeker in de schoolcontext, informeer dan de school.

Algemene info vind je op medianest.be en Tips van Vlaamse Overheid

Algmene info over wat ouders kunnen doen bij pesten vind je ind e brochure van kieskleurtegenpesten

Even wennen: Ipad voor Windowsgebruikers

terug

Ben je vooral Windows gewend, dan is het gebruik van een iPad toch even anders

 • toetsenbord
 • functietoetsen, shortcuts
 • filemanager...veel minder centraal bij iPad
 • QR-code scanner neit nodig, kan gewoon via de camera
 • De aansluitmogelijkheden (hdmi, usb, ...)

Toetsenbord
Windows toetsenborden hebben de Alt-toets, de Windows-toets en hebben functietoetsen. Voor de Alt-toest is er als alternatief de cmd-toets Gekende windows-shortcuts: ctr p (printen); ctr c (copieren); ctrl a (alles selecteren); ctr v (invoegen); ctrl x (vewijderen); ctrl z (vorig commanda ongedaan maken); ctr f (zoekfunctie opstarten); ctr s (opslaan bestand) Veel shortcuts ook in iOs: https://support.apple.com/nl-be/HT201236 // https://www.machelp.nl/mactips/mac-sneltoetsen-qshortcutsq

Funtietoets F3 (voor volgend zoeken)/ F5 (voor verversen internetpagina): F1 (voor hulppgramma op te starten) / F11 (voor opstart boot te beinvloeden)

Printscreen / Windows L / Windows + / Windows - / Ctrl + Shift + ESc (open taakbeheer) / ctrl alt del /

Sociale media

terug

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren, denk aan de app TIKTok, WhatsApp, Youtube, Instagram, Snapchat of het haast bejaarde Facebook. ...

Digiwijsheid

De onderwijsvernieuwing benadrukt het belang van aanleren van digitale competenties en mediawijsheid. In verschillende vakken wordt hier aandacht aan besteed. Leerlingen worden geoefend in het gebruik van digitale media maar ook in het verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met de sociale media

Afspraken

Om de vervelende kantjes van sociale media te minderen, worden volgende afspraken naar voren geschoven.

 • Op sociale media hanteer je, net als in de gewone omgang met anderen, respectvol taalgebruik.
 • Je meldt online pestgedrag steeds aan je leerkrachten of het zorgteam.
 • Je publiceert geen foto's, beeld- of geluidsopnames zonder dat je daar van de betrokken personen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebt gekregen (privacywet).
 • Het gebruik van sociale media om anderen te pesten, kan niet. Anderen beledigen, ongepaste uitingen over anderen schrijven of hen op een of andere manier in diskrediet brengen via sociale media, kan absoluut niet.
Ga je niet respectvol om met anderen of houd je je niet aan deze afspraken, dan kan je, afhankelijk van je overtreding, gestraft en/of begeleid worden.

Regels voor leerkrachten

De scholengroep Dender, waar het atheneum toe behoort, heeft een aantal regels uitgewerkt voor leerkrachten en personeel in het charter mediawijsheid voor het personeel. Voor werkgerelateerde communicatie wordt gevraagd aan de leerkrachten om gebruik te maken van de schoolplatforms. Leerkrachten worden verwacht omzichtig om te gaan met de sociale media

Schoolaccounts

Het atheneum is zelf actief op de sociale media. Zo heeft de school een facebookpagina en een instagram-account

Er wordt op gelet dat er enkel foto's worden gepubliceerd van leerlingen waarvan ouders de toestemming hebben gegeven om foto's te gebruiken voor publicaties
Als ouder of leerling kan je steeds vragen om een foto te verwijderen van de sociale media van de school.

ICT-doelen

terug

De wereld en zeker de leefwereld van de jongeren wordt meer en meer digitaal. Dit is niet een voorbijgaand fenomeen, maar een duidelijke maatschappelijke verandering die ook het onderwijs beinvloedt. ICT is niet meer weg te denken uit het lesgebeuren. Het gebruik van ICT echter mag nooit een doel op zich zijn.

ICT-technologie kan helpen om de opdrachten die het atheneum heeft te ondersteunen, en dit op drie domeinen

 • het verbeteren van het onderwijs
 • het aanleren van digitale competenties en mediawijsheid
 • het verbeteren van het schoolwerking

Een meer uitgewerkte visie was opgenomen in de ict-beleidsplan van de school